SPONSOR

September 2014

GRIS Avelgem steunde het project met €1800

December 2014

Maart 2016

Een dossier werd ingediend bij GRIS Avelgem voor verlenging van de subsidies. Het project ontving €1800

Maart 2018

Een dossier werd ingediend bij GRIS Avelgem voor subsidies ter dekking van de start-kosten van het nieuwe project te Kinshasa. €1800 werd toegekend.


Er worden geen subsidies meer gevraagd voor het project in Kinsagani want daar functioneert het project met auto-financiering "New Life - Nouvel Espoir", een succes.


Maart 2019

Uitbreidingssubsidies werden aangevraagd bij GRIS Avelgem voor de uitbouw van Medisch Centrum in Kinshasa. €2000 werd toegekend.

Maart 2021

Uitbreidingssubsidies werden aangevraagd bij GRIS Avelgem voor het inrichten van een referentielabo in de zone Boko Kivulu. €3021 werd toegekend.

September 2022

Grote sensibiliserings- en screeningscampagnes worden opgezet in twee gezondheidszones (Kisantu en Boko Kivulu). Dit vraagt naast logistieke activiteiten ook opleidingen van de artsen, man-uren voor educatie, transport, screenings-labotesten. Er werd voor dit groot project € 6300 gevraagd aan GRIS Avelgem.Nouvel Espoir pour la Vie


VZW in de Democratische Republiek Congo

Feitelijke vereniging in België ter ondersteuning

erkend als 4 de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking


http://www.4depijler.be/organisatie/4depijler/nouvel_espoir