Historie

Nouvel Espoir pour la Vie


VZW in de Democratische Republiek Congo

Feitelijke vereniging in België ter ondersteuning

2008-2009 : kennismaking met Brigitte tijdens een Artsen zonder Grenzen (AZG) missie. Ik heb haar aangeworven. Ze was pas afgestudeerd als laborante.Nietteggenstaande haar nog studentikoze gedrag, vielen haar leergerierigheid én competenties op.


2010: Ik verlaat RDC. Brigitte verlaat de AZG missiepost en richt haar eigen labo NEW LIFE op (met eigen middelen). Zij steunt op wat ze geleerd heeft over "une bonne gestion d'un laboratoire médical".

Wij houden contact, ze vraagt vaak raad over boekhouding en dergelijke meer.


2010-2014: Ze werkt mee aan een interuniversitaire (Vlaams) project in Kisangani. Ze geniet een intense opleiding microbiologie en leert algauw antibiogrammen maken en interpreteren. Op haar beurt begeleidt ze andere laboranten. Ze volgt gelijktijdig een master-opleiding biomedische wetenschappen in Kisangani.


Ze wordt dagdagelijks geconfronteerd met de grote armoede, heel specifiek bij de kwetsbare, aan de rand van de maatschappij levende chronische zieken. Zij kan het niet over haar hart krijgen om die patiënten naar huis te sturen omdat ze niet kunnen betalen.


We overleggen: een lokale VZW oprichten is de beste oplossing, het is een weg om de kwetsbare mens een basiszorg te kunnen aanbieden. In de mate van het mogelijke willen we het initiatief en de financiering zo lokaal mogelijk houden. Zij zoekt sponsors en stelt een raad van bestuur samen.

 

In juli 2014 is  NGO Nouvel Espoir pour la Vie een feit.

Er zijn contacten met de lokale diabetesvereniging en met de hartpatiëntenvereniging die helpen om de kansarmen onder hen naar Nouvel Espoir te leiden.


Om een NGO optimaal te laten functioneren, is er continue toestroom van middelen nodig. In overleg met Brigitte heb ik besloten om haar initiatieven volop te steunen, enerzijds met financiële hulp voor het zorgaanbod aan de kansarmen, anderzijds met advies over beleid van het labo New Life en de VZW Nouvel Espoir. Zo is in augustus 2014 de Vlaamse 4de pijler Nouvel Espoir geboren.


Eind augustus 2014 eindigde het interuniversitair project. Er is dus geen microbiologisch labo meer in Kisangani.

Brigitte wil haar verworven competenties investeren in een uitbreiding van haar labo New Life, door een laboratorium voor microbiologie te openen. Al het materiaal wordt eind augustus 2014 geplaatst. De aankoop wordt door enkele sponsors gesteund.


In januari 2015 draait het uitgebreide labo New Life en de bijhorende VZW Nouvel Espoir pour la Vie op volle toeren, met naast de klassieke labo-analyses ook analyses op antibiotica-resistentie.


Hoe Brigitte haar droom geleidelijk aan opbouwt, vertelt ze in een powerpoint-presentatie


Meer weten : zie volgende paginaerkend als 4 de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking


http://www.4depijler.be/organisatie/4depijler/nouvel_espoir