Missie

Nouvel Espoir pour la Vie


VZW in de Democratische Republiek Congo

Feitelijke vereniging in België ter ondersteuning


Door lokale initiatieven voor levensnoodzakelijk medisch aanbod te ondersteunen en de aanwezige competenties en ambities te stimuleren, een basis medische zorg -en opvolgingsaanbod verzekeren voor allen, met specifieke aandacht voor de meeste kwetsbare, chronische zieke mens.


Vele chronische zieken (diabetici, hiv-& aidspatiënten, hartpatiënten) in RDC leven aan de rand van de maatschappij en kunnen hun medische zorg niet betalen. In 2013 startte Brigitte met de oprichting van een NGO, met als doel de chronische zieken, heel specifiek de armen, gratis opvolgingstesten aan te bieden. De NGO heet "Nouvel Espoir pour la vie". Deze NGO bestaat naast het biomedisch laboratorium New Life. Beide projecten zijn opgericht door Mvr.Brigitte Mapendo Sibkasibka te Kisangani.


In 2017 werd het project uitgebreid naar Kinshasa, waarbij naast biomedische analyses, ook ambulante consultaties worden verstrekt.


In 2020 verhuisde het project naar Boko-Kivulu, waar de activiteiten uitbreiden met sensibilisering van gezondheidswerkers voor chronische ziekten en met bevolkingsonderzoeken. Daarbij gaat veel aandacht naar de weeskinderen van Gossilaure. 

Nouvel Espoir pour la Vie werd door de lokale gezondheidsoverheid erkend als referentie laboratorium en kreeg de opdracht de kleine geozndheidscentra te evalueren en te optimaliseren.


Op beide locaties ondersteunt de Feitelijke Vereniging Nouvel Espoir vanuit België de Congolese NGO om uiteindelijke te komen tot auto-financiering, met de inkomsten verkregen door de betalende - niet-kansarme- patiënten.


erkend als 4 de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking


http://www.4depijler.be/organisatie/4depijler/nouvel_espoir